STRZELNICA

Strzelnica usytuowana jest w Łodzi, przy ul. Siewnej 15.

Duża przestrzeń pozwala na swobodne poruszanie się i strzelanie taktyczne. Oś strzelnicy wynosi 38m, a jej szerokość to 11m. Na tej przestrzeni znajduje się dziesięć stanowisk. Strzelnica dostosowana jest do strzelania w trzech kierunkach.

Dzięki wydzielonym strefom bezpieczeństwa można w komfortowych warunkach prowadzić strzelanie dokładne oraz dynamiczne z różnego rodzaju broni.

Strzelnica jest wciąż modernizowana i wyposażana. Przy obiekcie jest możliwość parkowania.