SEKCJA STRZELECKA

 • Darmowy dostęp do strzelnicy

 • Dostęp do broni klubowej

 • Szkolenia w doskonaleniu technik strzeleckich

300

Wpisowe

50

Opłata miesięczna

200 zł + 20 zł za wejście na strzelnicę

Wpisowe

400

Opłata członkowska za cały rok

SEKCJA MŁODZIEŻOWA

 • Dostęp do broni klubowej

 • Szkolenia w doskonaleniu technik strzeleckich

 • Darmowy dostęp do strzelnicy

 • Nadzór i opieka instruktorska

 • Dla osób uczących się

10

Opłata członkowska za miesiąc

20 lat

Maksymalny wiek

SEKCJA
KOLEKCJONERSKA

 • Dostęp do broni klubowej

 • Nadzór i opieka instruktorska

 • Preferencyjne warunki korzystania ze strzelnicy

150

Opłata członkowska za cały rok