REGULAMIN  ZAWODÓW klubowych Kolimator 18/09/2016

CEL  ZAWODÓW – wyłonienie zwycięzcy zawodów

– rozwijanie umiejętności strzeleckich

– integracja środowiska strzeleckiego

– zdobywanie klas sportowych, odznak strzeleckich

– popularyzacja strzelectwa sportowego

ORGANIZATOR  ZAWODÓW SKS Kolimator

ul. Rzgowska 26/28

skskolimator@gmail.com, tel. 512031997

TERMIN  I  MIEJSCE  ZAWODÓW Data zawodów – 18 września
Start g. 10:00

Zamknięcie zgłoszeń g. 12:00
Strzelnica Kolimator Łódź, ul.Rzgowska 26/28

Link do mapki

PROGRAM  ZAWODÓW
  1. Strzelba dynamiczna
  2. Pistolet centralnego zapłonu 25m
  3. Karabin centralnego zapłonu 25m
  4. Pistolet dynamiczny
UCZESTNICTWO – członkowie SKS Kolimator oraz osoby posiadające patent strzelecki z innych klubów
KLASYFIKACJA – indywidualna według uzyskanych wyników
NAGRODY – za miejsca 1-3 – dyplomy
ZGŁOSZENIA – termin zgłoszeń: w dniu zawodów od 10:00 do 12:00
KOSZTY  UCZESTNICTWA Startowe – 30 zł za pierwszą konkurencję i 10 zł za każdą następną plus koszty zużytej amunicji.
SPRAWY  RÓŻNE Dla osób nie posiadających własnej broni, organizator zapewni broń i amunicję (zwrot kosztów amunicji)

REGULAMIN  ZAWODÓW 3GUN Liga Sportera Kolimator 18/09/2016

CEL  ZAWODÓW – wyłonienie zwycięzcy zawodów

– rozwijanie umiejętności strzeleckich

– integracja środowiska strzeleckiego

– zdobywanie klas sportowych, odznak strzeleckich

– popularyzacja strzelectwa sportowego

ORGANIZATOR  ZAWODÓW SKS Kolimator

Ul.Rzgowska 26/28

skskolimator@gmail.com, tel.512031997

TERMIN  I  MIEJSCE  ZAWODÓW Data zawodów 3GUN – 18 września
Start po zakończeniu zawodów klubowych ok 13:00

Zgłoszenia oraz wpisowe do dnia 14 września 2016
Strzelnica Kolimator Łódź, ul.Rzgowska 26/28

Link do mapki

PROGRAM  ZAWODÓW 3 GUN wg regulaminu Ligi Sportera klasa SPORTER OTWARTA

http://ligasportera.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=16
3 tory, ok 100 strzałów (ok 50 strzałów karabin, 30 strzałów strzelba, 20 strzałów pistolet)

UCZESTNICTWO – osoby posiadające patent strzelecki
KLASYFIKACJA – indywidualna według uzyskanych wyników
NAGRODY – za miejsca 1-3 – dyplomy/medale
ZGŁOSZENIA – termin zgłoszeń do 14 września tylko mailem skskolimator@gmail.com musi zawierać imię i nazwisko uczestnika wraz z nazwą klubu do którego należy

– płatność do dnia 14 września

uwaga ! ograniczona ilość miejsc, kolejność na liście wg otrzymanych wpłat tylko na bankowe konto klubowe

W przypadku większej ilości chętnych tworzymy listę rezerwową

KOSZTY  UCZESTNICTWA Startowe – 50 zł
NR KONTA PKO BP: 51 1020 3378 0000 1102 0304 4567
SPRAWY  RÓŻNE Dla osób nie posiadających własnej broni, organizator zapewni broń i amunicję (zwrot kosztów amunicji)

Bezpieczeństwo

Ładowanie broni tylko na stanowisku strzeleckim po komendzie „ładuj”

Rozpoczęcie strzelania do tarcz tylko po komendzie „start”

Po komendzie „stop” należy natychmiast zaprzestać strzelania

Po komendzie „rozładuj” należy rozładować broń (wyjąć magazynek oraz nabój z komory nabojowej) oraz czekać z otwartym zamkiem na sędziego celem okazania rozładowanej broni.

Zabrania się wychodzenia poza linię ognia bez wyraźnej komendy sędziego

Wolno przenosić broń krótką rozładowaną, tylko w kaburze

Wolno przenosić broń długą obowiązkowo rozładowaną, bez podłączonego magazynka, z lufą skierowaną w górę

Bronią wolno manipulować, wyjmować z kabury, trenować na sucho tylko w strefach bezpieczeństwa

W strefach bezpieczeństwa nie wolno manipulować amunicją, także tzw. zbijakami. Nie wolno ładować magazynków/broni amunicją w strefie bezpieczeństwa.

Dobywanie broni z futerałów i innych pojemników do przenoszenia tylko na stanowisku strzeleckim.

Za niebezpieczne manipulowanie bronią, kierowanie niebezpieczne lufy, dobywanie broni, dotykanie broni podczas gdy inni uczestnicy są między bronią a kulochwytem może grozić dyskwalifikacją.

Palec na spuście może być tylko bezpośrednio po skierowaniu broni w kierunku celu. W trakcie konkurencji strzeleckich nie wolno przemieszczać się z palcem na spuście.