CENNIK

Amunicja kaliber 22 – 1,20 zł
Pistolet kaliber 9mm – 2,50 zł
Strzelba kaliber 12ga – 3,50 zł
Karabinek kaliber 7,62×39 – 4 zł
Karabinek kaliber 5,56×45 – 4 zł
Tarcza – 1 zł
W cenie amunicji zawarta jest cena za wynajem broni.
Wynajęcie toru strzelnicy dla osób nieposiadających broni (z nadzorem instruktora) – 50 zł/h (os.) (30 zł/os. za każdą następną rozpoczętą godzinę) + koszty amunicji
Wynajęcie toru strzelnicy dla osób posiadających broń (bez nadzoru instruktora) – 30 zł/h (os.) (15 zł/os. za każdą następną rozpoczętą godzinę) + koszty amunicji
Wynajęcie całej strzelnicy – 300 zł za godzinę (szczegóły ustalane telefonicznie)
Wynajęcie instruktora prowadzącego strzelanie – 150 zł/h

CENNIK DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Dla członków sekcji strzelectwa sportowego ceny specjalne.

SEKCJA KOLEKCJONERSKA

Opłata jednorazowa roczna w wysokości 150 zł wniesiona do dnia 15 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Wejście na strzelnicę – 20 zł
Amunicja wg cen klubowych.

SEKCJA STRZELECTWA SPORTOWEGO

Wpisowe jednorazowe w wysokości 300 zł
Opcja 1.
Opłata każdego miesiąca w wysokości 50 zł, wnoszona do 15 każdego miesiąca.
Opcja 2.
Opłata 400 zł za cały rok i dostęp do strzelnicy bez ograniczeń.
Opcja 3.
Opłata 200 zł   za rok( do 15 stycznia każdego roku) i 20 zł za wejście na strzelnicę.
Jeśli opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie, osoba ta nie będzie mogła korzystać z żadnych zniżek klubowych do momentu uregulowania składek.
Zgodnie ze statutem SKS KOLIMATOR, &20 p1.3 , po sześciu miesiącach niepłacenia składek członek zostaje skreślony z listy Stowarzyszenia, fakt ten zgłaszany jest do WPA i na tej podstawie zostaje cofnięte pozwolenie na broń sportową.

© Copyright - Kolimator - klub strzelecki - Łódź