CENNIK

Pistolet kaliber 9mm – 2,00 zł

Strzelba kaliber 12ga – 3,00 zł

Karabinek kaliber 7,62×39 – 3,00 zł

Karabinek kaliber 5,56×45 – 3,00 zł

Tarcza – 1 zł

W cenie amunicji zawarta jest cena za wynajem broni.

Wynajęcie toru strzelnicy dla osób nieposiadających broni (z nadzorem instruktora) – 50 zł/h (os.) (30 zł/os. za każdą następną rozpoczętą godzinę) + koszty amunicji

Wynajęcie toru strzelnicy dla osób posiadających broń (bez nadzoru instruktora) – 30 zł/h (os.) (15 zł/os. za każdą następną rozpoczętą godzinę) + koszty amunicji

Wynajęcie całej strzelnicy – 500 zł za godzinę (szczegóły ustalane telefonicznie)

Wynajęcie instruktora prowadzącego strzelanie – 150 zł/h